SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Zakład Gazowniczy w Jaśle

Zarząd Koła Zakładowego

G Głowacki ZG
Grzegorz Głowacki – Przewodniczący
Wiesław Karamon – Z-ca Przewodniczącego
Jan Janocha – Sekretarz
Krzysztof Kalisz – Skarbnik
Jan Krzyżak – Członek Zarządu
Józef Kaczor – Członek Zarządu

W dniu 08.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Koła Zakładowego „ZG Jasło". W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie.
Na delegatów zostali wybrani kol.:
- Wiesław Karamon
- Janusz Zawisza
- Andrzej Data
- Jan Janocha
- Józef Kaczor
- Zdzisław Płoch
- Krzysztof Kalisz
- Jan Krzyżak
Na zastępców delegatów zostali wybrani kol.:
- Jan Liszka
- Józef Mąka
 

 


 

Historia Koła
Koło SITPNiG przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle powstało w dniu 10 września 1998 r. i jest najmłodszym kołem w oddziale krośnieńskim.
Powstało z inicjatywy kolegów, pracowników Zakładu Gazowniczego w Jaśle, którzy od 1993 roku należeli do koła zakładowego przy „Naftomontażu”.
Są to koledzy: Liszka Jan, Przywara Ryszard, Janocha Jan, Szpak Marcin-Tomasz, Harmata Ryszard.
W zebraniu założycielskim koła uczestniczył Z-ca Prezesa Oddziału w Krośnie kol. Józef Krowiak oraz w sumie 18 osób, które wyraziły chęć wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.
W skład pierwszego zarządu koła weszły następujące osoby: Tomasz Marcin Szpak, Wiesław Karamon, Mariusz Konieczny, Andrzej Data, Ryszard Madejczyk.
Wybrany zarząd postawił sobie za pierwszy cel zwiększyć liczbę członków.
Jego kadencja nie trwała jednak długo gdyż nowe wybory wynikające z klucza wyborczego odbyły się w kwietniu 2000 roku. W skład nowego zarządu weszli: Wiesław Karamon, Zdzisław Płoch, Andrzej Data, Ryszard Olejarski oraz Mieczysław Burnagiel.
W tym czasie koło liczyło już 45 osób.
Nowy zarząd przystąpił do realizacji uchwał podjętych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W roku 2000 zorganizowano dwa zebrania szkoleniowe. Pierwsze w Woli Michowej na temat zmian zachodzących w Prawie Energetycznym oraz drugie w Gładyszowie na temat analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa gazowniczego oraz szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
Rok 2000 to dopiero dwa lata działalności koła i aż 80 lat działalności Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Opłacalność przyłączania nowych odbiorców do istniejącej sieci gazowej oraz gazyfikacja nowych osiedli i gmin w świetle aktualnych przepisów w obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstwa to temat przewodni imprezy naukowo-technicznej, zorganizowanej przez koło w 2001 roku w Czarnorzekach.
W części turystycznej zwiedzano ruiny zamku w Odrzykoniu oraz rezerwat przyrody „Prządki” a także zorganizowano zawody strzeleckie z karabinka KBKS.
Zarząd Koła był inicjatorem i współorganizatorem zorganizowanej w kwietniu 2002 roku w Bóbrce przez Zakład Gazowniczy w Jaśle III Małopolskiej Konferencji Energetycznej o tematyce „Bariery warunkujące wzrost sprzedaży gazu w świetle nowych technologii, obowiązujących przepisów i polityki energetycznej państwa”.
W programie konferencji przedstawiono 6 referatów dotyczących kwestii sprzedaży gazu ziemnego, marketingu, stosowanych taryf oraz wykorzystania gazu ziemnego do zasilania samochodów i do produkcji energii elektrycznej.
Aktualne problemy w sferze sprzedaży gazu ziemnego a także w tematyce Prawa Budowlanego, to temat szkolenia jakie zarząd koła zorganizował w październiku 2002 r. w hotelu Ostoja w Klimkówce.
Na koniec 2002 roku koło przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle liczy 67 osób.
Działalność koła w roku 2003 to przede wszystkim seminarium naukowo-techniczne w Rożnowie na temat istotnych problemów funkcjonowania gazownictwa w kontekście zmian w Prawie Energetycznym, oraz szkolenie na temat konkurencyjności gazu ziemnego wobec innych nośników energetycznych.
Rok 2004 to kolejna wiosenna kampania sprawozdawczo wyborcza oraz jesienne spotkanie naukowo techniczne w miejscowości Paszyn obok Nowego Sącza przy okazji przekładki gazociągu w/ć bez przerwy w dostawie gazu dla miasta Nowy Sącz. Prezentacja firmy Wiliamson oraz trzy referaty, których temat przewodni brzmiał „Gazownictwo w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej”.
Zarząd koła co roku w planach swojej działalności umieszcza dwie imprezy techniczne w okresach wiosna, jesień.
Maj 2005 r. to wyjazd techniczny do nowo wybudowanej przez ZRUG z Pogórskiej Woli osuszalni gazu w Maćkowicach koło Przemyśla, połączony ze zwiedzaniem pałacu Krasickich i Sapiechów w Krasiczynie.
Natomiast wrzesień 2005 to wycieczka techniczno rekreacyjna do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie (woj. Opolskie). Celem wycieczki było zapoznanie członków z jedyną zachowaną w Polsce gazownią klasyczną wybudowaną w roku 1902, która produkowała i zaopatrywała miasto w gaz aż do 1997 roku. Obecnie zamieniona na muzeum-skansen gazownictwa. Na powierzchni około 1000 m2 obejrzeć można pełną gamę urządzeń gazowych stosowanych w gospodarstwach domowych.
Warto było zobaczyć zgromadzone eksponaty, by zdać sobie sprawę, jak ogromnego postępu dokonała cywilizacja w dziedzinie energetyki.
W ramach części rekreacyjnej zwiedzono nieczynną kopalnię złota w Złotym Stoku i jaskinię niedźwiedzią w Kletnie.
W czerwcu 2006 r. zarząd koła zorganizował, na zaproszenie firmy Gascontrol z Havirowa Republika Czeska, wycieczkę techniczną, której celem było zwiedzenie tej firmy oraz wizyta w siedzibie Północno-Morawskiej Spółki Gazowniczej w Ostravie, i wymiana doświadczeń dotyczących polskiego i czeskiego systemu gazowniczego.
W ramach części turystycznej uczestnicy wycieczki zwiedzili lokalny browar RADEGAST.
Wyjazd ten pozwolił połączyć wypoczynek ze zdobyciem nowych doświadczeń.
W ramach rewizyty zarząd koła zaprosił czeskich gazowników do złożenia wizyty w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle, który działa w regionie określanym mianem kolebki polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.
Rewizyta zaplanowana jest na wiosnę 2007 roku.
Liczba członków koła zakładowego na koniec 2006 r. wynosi 75 osób.

Nasza galeria:

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z  historią naszego Koła Zakładowego