SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

5.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

PNiG Jasło (obecnie firma Exalo Drilling S.A. Centrum Jasło)

Zarząd Koła Zakładowego

 

Macnar Kazimierz 1
Kazimierz Macnar – Przewodniczący
Mirosłąw Stal – Członek Zarządu
Tomasz Wójtowicz – Członek Zarządu
Tomasz Caban – Członek Zarządu
Kazimierz Bosak – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Łukasz Urban
Zbigniew Dyląg

 

W dniu 22.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Koła Zakładowego „PNiG Jasło". W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie.
Na delegatów zostali wybrani kol.:
- Kazimierz Macnar 
- Mirosłąw Stal 
- Tomasz Wójtowicz 
- Tomasz Caban 
- Kazimierz Bosak