SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

4.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

ZRG Krosno (obecnie firma Exalo Drilling S.A. Centrum Krosno)


Zarząd Koła Zakładowego

 

Krakowiecki

Paweł Krakowiecki – Przewodniczący

Robert Wrzask – Z-ca Przewodniczącego
Gracjan Jankowski – Sekretarz
Jarosław Szmyd – Członek Zarządu
Michał Dudek – Członek Zarządu

 

 

W dniu 18.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Koła Zakładowego „ZRG Krosno”. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd na następną kadencję. Wybrano również delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie, którzy reprezentować nas będą w nadchodzących wyborach do władz Oddziału.
Na delegatów zostali wybrani kol.:
- Urszula Woźniak
- Janusz Pudło
- Andrzej Grasela
- Władysław Kozioł
- Wacław Jankowski
- Robert Wrzask
- Paweł Krakowiecki
- Piotr Szmyd
Na zastępców delegatów zostali wybrani kol.:
- Edward Klecha
- Łukasz Łuszcz

  


  

Pracownicy Kopalnictwa Naftowego w Krośnie aktywnie uczestniczyli w odtworzeniu powojennych struktur stowarzyszeniowych.
Delegatem na Założycielski Zjazd Stowarzyszenia reprezentującym Krosno był Władysław Strończak, a Stanisław Rachwał pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego w latach 50-tych. Formalnie stowarzyszenie w Krośnie zostało zatwierdzone przez starostę 8 stycznia 1948 roku. Od tego czasu Koło Zakładowe przy Kopalnictwie Naftowym w Krośnie zapoczątkowało nieprzerwalną działalność do dnia dzisiejszego.
 
W latach powojennych Przewodniczącymi Koła byli:
Kadencja 1959-1965 - Józef Zuzak
Kadencja 1965-1968 - Józef Sozański
Kadencja 1968-1973 - Mieczysław Sęp
Kadencja 1974-1980 - Edward Twaróg
Kadencja 1981-1988 - Adam Bielawski
Kadencja 1989-1990 - Kazimierz Rajchel
Kadencja 1991-2012 - Janusz Pudło
Kadencja 2012-2016 - Robert Wrzask
Kadencja od 2016 - Paweł Krakowiecki
 


Działalność KZ "ZRG Krosno"

Międzynarodowe konferencje zorganizowane przez Koło Zakładowe "ZRG Krosno" przy Exalo Drilling S.A. Centrum Krosno oraz SITPNiG Oddział w Krośnie od roku 1995 (w Pawilonie Wystawowym Muzeum PNiG w Bóbrce):
W roku 1995 - Polsko-Ukraińskie Sympozjum Naftowe – Rudawka Rymanowska.
W roku 2000 - „Problemy rekonstrukcji i likwidacji odwiertów ropnych i gazowych w Karpatach i na Przedgórzu”.
W roku 2001 - „Zabiegi intensyfikacyjne, pomiary i testy w odwiertach”.
W roku 2002 - „Problematyka wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów ropnych i gazowych”.
W roku 2003 - „Pomiary i operacje linowe w odwiertach naftowych”.
W roku 2004 - „Instrumentacje wiertnicze w odwiertach”.
W roku 2005 - „Zakład Robót Górniczych w Krośnie – kontynuator tradycji Kopalnictwa Naftowego na Podkarpaciu”.
W roku 2006 - „Ciecze robocze i zabiegowe do prac serwisowych w odwiertach naftowych”.
W roku 2007 - „Perspektywy wykorzystania otworu szkoleniowego TW-1 do podnoszenia kwalifikacji kadry PGNiG S.A.”.
W roku 2008 - „Przygotowanie odwiertów do eksploatacji ropy i gazu”.
W roku 2009 - „Perspektywy rozwoju prac serwisowych i wiertniczych dla wszystkich branż górnictwa”.
W roku 2010 - „Zabiegi intensyfikacyjne i pomiary w odwiertach naftowych”.
W roku 2011 - Prace serwisowe dla Podziemnych Magazynów Gazu".
W roku 2012 - Serwisowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów".
W roku 2013 - Standardy bezpieczeństwa prac i ochrony środowiska w działalności wiertniczej i serwisowej".
W roku 2014 - Problematyka udostępniania, rekonstrukcji i serwisowania złóż węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim".
W roku 2015 - „Bezpieczeństwo i technologia - prace geologiczne przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce”. 

Ponadto Koło Zakładowe "ZRG Krosno" cyklicznie organizuje:
- wystawy (przy okazji Konferencji Naukowo-Technicznych),
- spotkania koleżeńskie,
- wyjazdy techniczne – Międzynarodowe Targi Poznańskie; zwiedzanie kopalń ropy i gazu na zachodzie Polski; wyjazdy techniczne na najnowocześniejsze urządzenia wiertnicze w Polsce,
- rajdy piesze – Bieszczady, Beskid Niski,
- wycieczki – Słowacja, Węgry,
- Karczmy Piwne,
- kuligi.

Nasza galeria: