SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

5.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA - PRACE GEOLOGICZNE PRZY POSZUKIWANIU, SERWISOWANIU I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW W POLSCE”

W dniach 23 - 25 września 2015 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyła się zorganizowana przez Oddział SITPNiG w Krośnie XVI już Międzynarodowa Konferencja Techniczno-Szkoleniowa.

Honorowym patronatem Konferencję objęli:
Sławomir Marek Brodziński - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju
Mirosław Koziura - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

W czasie konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z aspektami bezpieczeństwa robót geologicznych przy poszukiwaniu oraz pracach serwisowych w przemyśle naftowym. Ponadto poruszone został kwestie związane z najnowszą techniką i technologią prowadzenia nietypowych robót geologicznych. Głównym celem tegorocznej Konferencji było zapoznanie się z najnowszymi technologiami oraz wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy specjalistów, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska.

Uroczystego otwarcia i powitania zgromadzonych gości i uczestników Konferencji dokonał kol. Krzysztof Janas wiceprezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie, po czym przekazał przewodnictwo obrad kol. kol. Stanisławowi Rychlickiemu – prezesowi SITPNiG oraz Wiesławowi Witkowi – Firma Konsultingowa WES.

Przed rozpoczęciem obrad Konferencji wystąpili przedstawiciele władz samorządowych Krosna i powiatu Krośnieńskiego w osobach Piotra Przytockiego (Prezydent Miasta) oraz Jana Juszczaka (Starosty krośnieńskiego) podkreślając w swych wystąpieniach długoletnie tradycje organizowanych przez Oddział w Krośnie tego rodzaju spotkań fachowców z branży naftowej i gazowniczej oraz życząc jej uczestnikom owocnych obrad.

W czasie Konferencji wygłoszone zostały poniższe referaty:

„Stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi i wykonujących roboty geologiczne”; K. Król (Wyższy Urząd Górniczy)

„Kompetencje - wykonawca, nadzór, inwestor”;  W. Książek (Wyższy Urząd Górniczy)

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas prowadzenia wierceń poszukiwawczych dotyczących węglowodorów”; R. Gonet (Państwowa Inspekcja Pracy)

„Analiza możliwości zwiększenia stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej w Polsce”; J. Lubaś (INIG O/Krosno)

„Rewitalizacja złóż ropy i gazu”; M. Żywiecki (Petrole Finder)

„Rekonstrukcje prowadzone w latach 2011-2014 na złożach PGNiG SA Oddział w Sanoku”; K. Szczurzydło, T. Kociuba (PGNiG S.A. O/Sanok)

„Charakterystyka prac rekonstrukcyjnych i serwisowych na złożach O/Zielona Góra”; L. Limanówka, Z. Chorchos, R. Wójtowicz (PGNiG S.A. O/Zielona Góra)

„Analiza efektywności prac rekonstrukcyjnych i serwisowych w latach 2002-2014 w PGNiG”; J. Polit, S. Suffczyński (PGNiG S.A. OGiE)

„Możliwości wykorzystania płuczki inwersyjnej INiG do prac rekonstrukcyjnych, w oparciu o dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych i otworowych.”; M. Uliasz, S. Błaż (INiG O/Krosno), W. Leński (PSPW Sp. z o.o.), I. Poletuchiy, Y. Louban, S. Louban (Geosyntez Engineering)

„FQI – niekonwencjonalne podejście”; M. Piątkowska, P. Kenar (Orlen Upstream Sp. z o.o.)

„Nowoczesne płyny dwufazowe do hydraulicznego szczelinowania złóż”; P. Kasza, K. Wilk (INiG O/Krosno)

W trakcie konferencji, w pasażu Pawilonu Wystawowego, zorganizowane zostały stoiska reklamowe dla wszystkich firm pragnących zaprezentować swe osiągnięcia.

Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 140 uczestników - przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych, Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentantów instytucji naukowych, wyższych uczelni, średniej szkoły „naftowej” oraz specjalistów z krajowych i zagranicznych firm branży naftowo-gazowniczej.

W tym roku po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii organizacji konferencji towarzyszyły jej warsztaty naukowe techniczne przygotowane przez przedstawicieli firmy Baker Hughes pod roboczą nazwą „Kontrola piaszczenia odwiertów”, które odbyły się w dniu poprzedzającym Konferencję i zgromadziły ponad 30 uczestników z kraju i zagranicy. Warsztaty te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem co powinno być wskaźnikiem dla organizatorów konferencji świadczącym o potrzebie organizowania takich spotkań także w przyszłości.

Organizatorzy Konferencji dziękują tą drogą wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej Konferencji oraz wszystkim Partnerom za udzielone wsparcie organizacyjne i finansowe przy organizacji Konferencji:

  • Partnerowi Merytorycznemu – firmie Orlen Upstream Sp. z o.o.
  • Partnerom Wspierającym – firmom Metalnaft Sp. z o. o. oraz Exalo Drilling S.A.

Dla każdego z uczestników, którzy mają ochotę jeszcze raz przeżyć chwile spędzone w Bóbrce przygotowaliśmy pamiątkowy zestaw zdjęć, które udostępniliśmy w chmurze. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dostępu do zdjęć prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

 

foto: B. Bajorski