SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

4.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Seminarium nt. tradycji górniczych połączone z "Karczmą piwną"

W dniu 17 grudnia 2016r w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował seminarium poświęcone tematyce tradycji ruchu stowarzyszeniowego w górnictwie. Przedstawiono genezę opieki Św. Barbary nad górnikami, genezę i znaczenie ubioru górniczego, zarówno munduru galowego jak i służbowego oraz tradycji spotkań górniczej braci poprzez uczestnictwo w „Karczmie piwnej”.

Po zakończeniu części seminaryjnej nastąpiło oficjalne otwarcie "Karczmy piwnei" dokonane przez Prezesa Oddziału Kol. Janusza Pudło ukonstytuowało się Wysokie w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium, którego Prezesem wybrany został kol. Adam Janas. W skład Prezydium weszły jeszcze Stare Strzechy: Andrzej Grasela i Andrzej Wais. Na Kontrapunktów powołano Stare Strzechy - Janusza Roickiego i Jana Sępa. Uczestnicy walczyli w wielu konkursach tematycznych, które zdecydowały o wyższości jednej z Ław Piwnych.

Jak zwykle przy takich okazjach uczestnicy nie zapomnieli o wychowankach Domu Dziecka w Długiem, przeprowadzając zbiórkę pieniężną na ten szczytny cel.

Tegoroczne seminarium, które przerodziło się w „Karczmę piwną” było kolejnym w wieloletniej tradycji spotkań, które zorganizowane zostało przez Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie dla wszystkich członków i sympatyków naszego Oddziału.