SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Zjazdy, konferencje, kongresy, fora dyskusyjne

Przemiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce stworzyły szansę naszej branży na współpracę z czołowymi firmami branży naftowej na świecie. Kredyt Banku Światowego umożliwił zakupy nowoczesnego sprzętu i dostęp do technologii o standardach światowych. W krótkim czasie nastąpił niespotykany dotąd w historii polskiego górnictwa naftowego postęp technologiczny i techniczny.
Współpraca z renomowanymi światowymi serwisami naftowymi oraz producentami sprzętu umożliwia podnoszenie kwalifikacji kadry technicznej poprzez udział w licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą. Dzięki kooperacji z ośrodkami naukowymi m. in. AGH i IGNiG Kraków opracowano i wdrożono do praktyki przemysłowej nowoczesne technologie w przemyśle naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.
Tak dynamiczny rozwój stał się impulsem dla członków Oddziału SITPNiG w Krośnie do stworzenia forum umożliwiającego bezpośrednie kontakty oraz wymianę doświadczeń z kadrą techniczną krajowego i zagranicznego przemysłu naftowego. Takim forum stały się tematyczne międzynarodowe konferencje naukowo–techniczne, sympozja i szkolenia organizowane przez Oddział SITPNiG Krosno wspólnie z Kołami Zakładowymi.
Lata 1946–2006 to okres nieustającej aktywności stowarzyszeniowej Oddziału Krosno. Z inicjatywy jego członków zorganizowanych zostało kilkadziesiąt konferencji, sympozjów, zjazdów, szkoleń, wycieczek, forum dyskusyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy zawodowej oraz integracją środowiska polskich nafciarzy.
Oto niektóre z nich:
W roku 1945 – Krosno – Konferencja Techniczna Przemysłu Naftowego.
W roku 1946 – Niegłowice – I Zjazd Naftowy.
W roku 1950 – Krosno – Konferencja Problemy racjonalizacji w przemyśle naftowym.
W roku 1952 – Krosno – Konferencja „Eksploatacja złóż ropy”.
W roku 1950 – Krosno – Zjazd Naftowy.
W latach 1953–54 – Obchody rocznicy –100 lat Polskiego Przemysłu Naftowego.
W roku 1954 – Krosno – I Konferencja Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle naftowym.
W roku 1955 – Krosno – Konferencja „Reformowanie jako jedno ze źródeł podniesienia liczby oktanowej benzyny”.
W roku 1958 – Krosno – Centralna Narada przedstawicieli przedsiębiorstw naftowych i Instytutu Naftowego.
W roku 1961 – Krosno – Konferencja „Drogi rozwoju krajowej produkcji świdrów i koronek gryzowych”.
W roku 1962 – Krosno – Konferencja Wydobywanie ropy pompami wgłębnymi.
W roku 1964 – Krosno – Konferencja ”Remonty maszyn i urządzeń w przemyśle naftowym”.
W roku 1965 – Jedlicze – II Konferencja Gospodarka materiałami smarowymi i specjalnymi.
W roku 1966 – Krosno – Konferencja Nowe kierunki w eksploatacji złóż ropy naftowej.
W roku 1967 – Krosno – Zjazd Racjonalizatorów i wystawa postępu technicznego przemysłu naftowego.
W roku 1972 – Krosno – Sesja Wczoraj, dziś, jutro polskiego przemysłu naftowego.
W roku 1972 – Sesja naukowa 150 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza – Krosno, Bóbrka, Zręcin – Obchody Roku Łukasiewiczowskiego.
W roku 1977 – Krosno – Konferencja Problemy poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu w Karpatach i na Przedgórzu.
W roku 1977 – Jasło – „Nowe Elementy Modernizacji Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego”.
W roku 1981 – Krosno – Konferencja Maszyny, urządzenia i narzędzia wiertnicze.
W roku 1982 – Bóbrka – Sympozjum Ignacy Łukasiewicz 1822–1882, Obchody Roku Łukasiewiczowskiego.
W roku 1982 – Krosno – Konferencja Poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
W roku 1987 – Krosno – Międzynarodowe Sympozjum – Bóbrka. Test Opróbowania otworów wiertniczych.
W roku 1987 – Jasło – „Perspektywy Poszukiwań w Rejonie Karpat i Przedgórza”.
W roku 1988 – Jasło – Bóbrka – „Ochrona Środowiska w Górnictwie Naftowym”.
W roku 1992 – Krosno – XXX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG.
W roku 1993 – Iwonicz Zdrój – „Postęp Techniczny w Górnictwie Nafty i Gazu w Okresie 40–letniej Działalności PNiG Jasło i Perspektywy Rozwoju”.
W roku 1994 – Złockie k/Muszyny – „Kierunkowe Otwory Wiertnicze”.
W roku 1995 – Rudawka Rymanowska – Sympozjum Naftowe „Problemy eksploatacji i serwisowania odwiertów Karpat i Przedgórza na terenie Polski i Ukrainy”.
W roku 1998 – Kielce – „45 lat OPNiG w Jaśle w Służbie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”.
W roku 2000 – Bóbrka – Konferencja „Problemy rekonstrukcji i likwidacji odwiertów ropnych i gazowych w Karpatach i na Przedgórzu”.
W roku 2001 – Bóbrka – Konferencja „Zabiegi intensyfikacyjne, pomiary i testy w odwiertach”.
W roku 2001 – Bobrka„Perspektywy Poszukiwań w Obszarach Występowania Wód Geotermalnych.
W roku 2002 – Krosno – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Aktualne problemy górnictwa naftowego na Podkarpaciu”.
W roku 2002 – Bóbrka – Konferencja „Problematyka wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów ropnych i gazowych”.
W roku 2003 – Krosno – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Aktualne kierunki restrukturyzacji górnictwa naftowego i gazownictwa”.
W roku 2003 – Bóbrka – Konferencja „Pomiary i operacje linowe w odwiertach naftowych”.
W 2003 roku – Bóbrka – Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników – 150 Lat Przemysłu Naftowego Rok Ignacego Łukasiewicza .
W roku 2003 – Konferencja „50 lat służby bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie naftowym i gazownictwie”.
W roku 2003 – Wysowa„ 50 lat Jasielskich Poszukiwań”.
W roku 2004 – Krosno – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Problemy górnictwa naftowego, gazownictwa i przemysłu rafineryjnego”.
W roku 2004 – Bóbrka – Konferencja „Instrumentacje wiertnicze w odwiertach naftowych”.
W 2004 roku – Bóbrka – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna „150 lat Europejskiego Górnictwa Naftowego”.
W roku 2005 – Zakopane – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Nowe wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego – normy unijne, wymagania jakościowe”.
W 2005 roku – Bóbrka – Konferencja „ZRG KROSNO – kontynuator tradycji Kopalnictwa Naftowego na Podkarpaciu”. Związana była ona z obchodami jubileuszu 150–lecia przemysłu naftowego na Podkarpaciu oraz 60–lecia Kopalnictwa Naftowego w Krośnie.
W roku 2005 – Krosno Seminarium „Strategia Public Relations w obliczu rewitalizacji marki korporacyjnej PGNiG S.A.” W seminarium wzięło udział 90 osób.
W roku 2005 – Bóbrka – Konferencja „Infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego”.
W roku 2006 – Krosno – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Perspektywy rozwoju górnictwa naftowego na Podkarpaciu w aspekcie dywersyfikacji dostaw ropy i gazu”.
W roku 2006 – Bóbrka – Konferencja „Ciecze robocze i zabiegowe do prac serwisowych w odwiertach naftowych".
W roku 2006 – Folusz – Sympozjum „Stosowanie środków smarnych firmy Shell”.
W roku 2006 – Krasiczyn – Konferencja „Najnowsze rozwiązania metodyczne w geologii naftowej przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Landmark”.
W roku 2006 – Bóbrka – Seminarium „Najnowsze rozwiązania technik sprężania gazu ziemnego firm Oil & Gas, ABB Zamech Gazpetro”.
W styczniu 2007 – Bóbrka – Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Problemy wykorzystania zasobów ropy i gazu na Podkarpaciu”.
W lutym 2007 – Bóbrka – Seminarium „60 lat Krośnieńskiego Oddziału SITPNiG w służbie przemysłu naftowego”.
W kwietniu 2007 – Bóbrka – Seminarium „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w gazownictwie w zakresie przesyłu, redukcji i pomiaru przepływu gazu”.
W kwietniu 2007 – Bóbrka – Konferencja „Perspektywy wykorzystania otworu szkoleniowego TW–1 do podnoszenia kwalifikacji kadry PGNiG S.A.”.
W kwietniu 2007 – Bóbrka – Konferencja „Miejsce Polski w europejskim i światowym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego”.
W sierpniu 2007 – Sympozjum „Uruchomienie instalacji do wytwarzania rozpuszczalników organicznych”.
W listopadzie 2007 – Bóbrka – Seminarium „System gazowniczy, stacje gazowe, nowości w systemach monitoringu”.
W grudniu 2007 – Bóbrka – Seminarium „Funkcjonowanie działalności dystrybucyjnej i handlowej oraz problematyka szkoleń kadr PGNiG S.A.”.
W styczniu 2008 – Zakopane – Seminarium "Działalność dystrybucyjna i handlowa po 01.07.2007 w grupie kapitałowej PGNiG S.A., nowe trendy działalności oraz problematyka szkoleń kadry w Górnictwie Naftowym".
W kwietniu 2008 – Bóbrka – Konferencja „Przygotowanie odwiertów do eksploatacji ropy i gazu”.
W maju 2008 – Bóbrka – III Polski Kongres Naftowców i Gazowników „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w europejskim systemie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego”.
W lutym 2009 – Krosno – V Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne „Nowe kierunki pozyskiwania surowców energetycznych dla branży naftowej na Podkarpaciu, w świetle ostatnich wydarzeń na Europejskim Rynku Gazu”.
W kwietniu 2009 – Bóbrka – X Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy rozwoju prac serwisowych i wiertniczych dla wszystkich branż górnictwa”.
W maju 2009 – Bóbrka – Konferencja „Nowoczesne technologie w budowie i eksploatacji gazociągów na przykładzie praktyki wykonawczej ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli”.
W maju 2009 – Bóbrka – IV Polski Kongres Naftowców i Gazowników „Współczesnych wyzwaniach i kierunkach rozwoju polskiego górnictwa naftowego, przetwórstwa ropy naftowej i gazownictwa”.
W maju 2009 – Bóbrka – Konferencja „Aktualne problemy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w aspekcie oceny i doświadczeń obecnej i byłej kadry inżnieryjno-technicznej”.
W czerwcu 2009 – Krosno – Seminarium techniczne „Urządzenia pomiarowe stosowane w górnictwie naftowym”.
W październiku 2009 – Krasiczyn – Konferencja „Wiercenia geotermalne - nowe technologie wiercenia i udostępnianie wód geotermalnych oraz perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w świetle polityki energetycznej kraju”.
W listopadzie 2009 – Krosno – Seminarium techniczne „Nowe rozwiązania urządzeń do zamykania otworów”.
W styczniu 2010 – Krynica – Seminarium „Działanie spółek zależnych Grupy Kapitałowej PGNiG SA w celu zmniejszenia skutków światowej recesji gospodarczej”.
W kwietniu 2010 – Bóbrka – XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zabiegi intensyfikacyjne i pomiary w odwiertach naftowych”.
W maju 2010 – Bóbrka – V Polski Kongres Naftowców I Gazowników „Przemysł naftowy i gazowniczy strategicznym elementem programu rozwoju gospodarczego Polski do 2030 r”.
We wrześniu 2010 – Krosno – Konferencja „Technologia dla bezpieczeństwa w wydobywaniu ropy i gazu”.
W październiku 2010 – Bóbrka – Sympozjum „Nowoczesne technologie w dziedzinie przesyłu gazu ziemnego”.
W styczniu 2011 – Krynica – Seminarium "Ocena możliwości zastosowania posiadanych technologii przy rozpoznaniu wydobycia gazu łupkowego".
W kwietniu 2011 – Bóbrka – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Prace serwisowe dla Podziemnych Magazynów Gazu".
W maju 2011 – Bóbrka – VI Polski Kongres Naftowców i Gazowników "Niekonwencjonalne paliwa węglowodorowe i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju".
W czerwcu 2011 – Bóbrka – Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: "Nowoczesne technologie budowy i nieinwazyjne metody inspekcji gazociągów".
W lipcu 2011 – Krosno – Seminarium "Szanse i bariery rozwoju sieci gazowej w aspekcie zmian rozwoju sieci gazowych".
We wrześniu 2011 – Bóbrka – Konferencja Naukowa n.t. "Muzeum jako instytucja humanizująca technikę - problem z prezentacją i ochroną zabytków przemysłowych".
W październiku 2011 – Kazimierz Dolny – Seminarium "Gospodarka odpadami, a obowiązki wytwórców w świetle projektowanych zmian ustawowych" .
W październiku 2011 – Jasło – Sympozjum "Magazynowanie gazu w aspekcie bezpieczeństwa dostaw na przykładzie zmodernizowanego Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina".
W listopadzie 2011 – Zakopane – Seminarium "Możliwości i strategie górnictwa naftowego, gazownictwa i rafinerii w dobie globalnego kryzysu gospodarczego".
W listopadzie 2011 – Wysowa – Seminarium "Zarządzanie ryzykiem w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.".
W grudniu 2011 – Wysowa – Seminarium "Aktualne zmiany w przepisach prawa pracy - rozliczanie czasu pracy w aspekcie aktualnych procedur unijnych".
W grudniu 2011 – Tarnów – Seminarium "Współczesne wymogi ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów ze szczególnym uwzględnieniem standardów technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa".
W grudniu 2011 – Tarnów – Seminarium „Zasady budowy i eksploatacji stacji gazowych - prawne uwarunkowania lokalizacji urządzeń przesyłowych”.
W styczniu 2012 – Krynica – Seminarium "Nowe strategie górnictwa naftowego, gazownictwa i rafinerii w zakresie pozyskania gazu ziemnego ze źródeł krajowych oraz zwiększenia działań dywersyfikacyjnych w rozbudowie nowych magistrali przesyłowych".

W kwietniu 2012 - Bóbrka - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Serwisowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów". 

W maju 2012 - Bóbrka - VII Polski Kongres Naftowców i Gazowników "Strategia polskiego przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjnego w dobie europejskiego kryzysu gospodarczego".

W czerwcu 2012 - Bóbrka - Konferencja zorganizaowana z LOTOS OIL S.A. "Gospodarka smarownicza w systemie przesyłu gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.".

W kwietniu 2013 - Bóbrka - Seminarium "Problemy Górnictwa Nafty i Gazu w aspekcie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych - perspektywy młodej kadry w obecnej sytuacji branży naftowej".

W maju 2013 - Bóbrka - VIII Polski Kongres Naftowców i Gazowników "Warunki rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego w perspektywie najbliższego dwudziestolecia".

We wrześniu 2013 - Bóbrka - XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Standardy bezpieczeństwa prac i ochrony środowiska w działalności wiertniczej i serwisowej".

We wrześniu 2014 - Bóbrka - XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka udostępniania, rekonstrukcji i serwisowania złóż węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim"

We wrześniu 2015 - Bóbrka - XVI Międzynarodowa Konferencja Techniczno-Szkoleniowa "Bezpieczeństwo i technologia - prace geologiczne przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce"