SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

SEMINARIA, SYMPOZJA, POSIEDZENIA

Seminarium "Teraźniejszość i przyszłość działalności stowarzyszeniowej
w Oddziałach SITPNiG w Krośnie, Sanoku i Gorlicach"

 
Bóbrka, 12 maja 2017 r.

Organizator – Oddziały Krosno, Sanok, Gorlice.

----------

Seminarium poświęcone tradycji ruchu stowarzyszeniowego w górnictwie
Przedstawiono genezę opieki Św. Barbary nad górnikami, genezę i znaczenie ubioru górniczego,
zarówno munduru galowego jak i służbowego oraz tradycji spotkań
górniczej braci poprzez uczestnictwo w „Karczmie piwnej”
 

Bóbrka, 17 grudnia 2016 r.

Organizator – Oddział Krosno.

----------

 Seminarium Uwalnianie rynku gazu,
a konieczność zmian w obszarze Dystrybucji i Obrotu
Wygłoszono trzy referaty:
Kol. Mariusz Konieczny okolicznościowy referat dotyczący aktualnych koncepcji zmian w obszarze Dystrybucji.
Kol. Andrzej Data – okolicznościowy referat dotyczący aktualnych koncepcji zmian w obszarze Obrotu.
  Kol. Grzegorz Głowacki – referat pt. 'Nowa oferta produktowa Grupy PGNiG – sprzedaż energii elektrycznej".
W spotkaniu wzięło udział 56 osób – Członkowie kół SITPNiG i PZITS które działają .
 
Limanowa, 21 maja 2013 r.

Organizator – KZ przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle.

----------

Seminarium "Problemy Górnictwa Nafty i Gazu 
w aspekcie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych
- perspektywy młodej kadry w obecnej sytuacji branży naftowej".
 
Bóbrka, 24 - 26 kwietnia2013 r.

Organizator – Oddział Krosno.

----------

 Seminarium "Nowe strategie górnictwa naftowego, gazownictwa
i rafinerii w zakresie pozyskania gazu ziemnego ze źródeł
krajowych oraz zwiększenia działań dywersyfikacyjnych
w rozbudowie nowych magistrali przesyłowych"

Krynica, 27 - 29 stycznia 2012 r.

Organizator – Oddział Krosno.

----------

Seminarium „Zasady budowy i eksploatacji stacji gazowych
- prawne uwarunkowania lokalizacji urządzeń przesyłowych”

Tarnów, 28-29 grudnia 2011 r.

Organizator – KZ przy OGP Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie.

----------

Seminarium "Współczesne wymogi ochrony
przeciwkorozyjnej gazociągów ze szczególnym uwzględnieniem
standardów technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa"

Tarnów, 22 grudnia 2011 r.

Organizator – KZ przy OGP Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie wraz z P.P. "Antykor" z Krakowa.

----------

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Krosno

Krosno, 21 grudnia 2011 r.

Na posiedzeniu Zarządu przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2011 oraz omówiono plany na rok następny.

----------

Seminarium "Aktualne zmiany w przepisach prawa pracy
- rozliczanie czasu pracy w aspekcie aktualnych procedur unijnych"

Wysowa, 16 grudnia 2011 r.

Organizator – KZ przy KSG O/Zakład Gazowniczy w Jaśle

----------

Seminarium "Zarządzanie ryzykiem w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A."

Wysowa, 18-19 listopada 2011 r.

Organizator – KZ przy Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

----------

Seminarium "Możliwości i strategie górnictwa naftowego,
gazownictwa i rafinerii w dobie globalnego kryzysu gospodarczego"

Zakopane, 10-12 listopada 2011 r.

Organizator – SITPNiG Oddział Krosno

----------

Sympozjum "Magazynowanie gazu w aspekcie bezpieczeństwa
dostaw na przykładzie zmodernizowanego Podziemnego
Magazynu Gazu Strachocina"

Jasło, 14 października 2011 r.

Organizator – KZ przy Gazowni Jasielskiej.

----------

Seminarium "Gospodarka odpadami, a obowiązki wytwórców
w świetle projektowanych zmian ustawowych"

Kazimierz Dolny, 11 października 2011 r.

Organizator – KZ przy Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

----------

Seminarium "Szanse i bariery rozwoju sieci gazowej
w aspekcie zmian rozwoju sieci gazowych"

Krosno, 14 lipca 2011 r.

Organizator – KZ przy KSG O/Zakład Gazowniczy w Jaśle.

----------

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Krosno

21 grudnia 2010 r.

Na posiedzeniu Zarządu przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2010

oraz omówiono plany na rok następny.

----------

Sympozjum „Nowoczesne technologie w dziedzinie przesyłu gazu ziemnego”

20 - 22 października 2010 r.

Organizator – Oddział Krosno dla firmy GAZ System S.A.

----------

Seminarium techniczne – listopad 2009 r.
„Nowe rozwiązania urządzeń do zamykania otworów”

Organizator – KZ przy ZUN Naftomet Sp. z o.o.

----------

Seminarium techniczne – czerwiec 2009
„Urządzenia pomiarowe stosowane w górnictwie naftowym”


Organizator - KZ przy ZRG Krosno Sp. z o.o. i Dräger Polska Sp. z o.o.