SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

70-lecie działalności SITPNIG w Krośnie

Zarząd SITPNIG Oddział w Krośnie zorganizował w dniu 9 października 2015r w Skansenie w Bóbrce spotkanie z okazji 70-lecia działalności SITPNIG w Krośnie pod hasłem „Z doświadczeń przeszłości w nowoczesną przyszłość” (zapraszamy do odwiedzenia wystawy z okazji 70-lecia oraz publikacji 70 lat SITPNiG O/Krosno).

Na wstępie Prezes naszego Oddziału otwarła spotkanie i powitała zaproszonych gości.

Następnie uczciliśmy minutą ciszy uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłego naszego kolegi i przyjaciela Józefa Bielańskiego.

W dalszej części referat wprowadzający, przedstawiający historię naszego Oddziału oraz informujący o ludziach, którzy go tworzyli i aktywnie działali przez ostatnie 70 lat zaprezentował kol. Jan Sęp (autorem referatu jest kol. Józef Zuzak).

Następnie Sekretarz Generalny SITPNiG Stanisław Szafran, w towarzystwie Prezes Anny Zaleszczuk i Wiceprezesa Janusza Pudło uhonorowali aktywnie działających członków Oddziału w Krośnie złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi SITPNiG.  

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości.

 

W ślad za tytułem naszego spotkania, mając na uwadze fakt wielkich zmian w firmach branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej, które doprowadziły do ich łączenia, podziału lub reorganizacji, odbyła się sesja referatowa, w której przestawiono informacje z firm PGNiG Technologie (kol. Krzysztof Knap), Exalo Drilling (kol. Stanisław Gazda) oraz Orlen Południe (kol. Sławomir Majerski).

Głos zabrał również Sekretarz Generalny SITPNiG odnosząc się w swoim wystąpieniu zarówno do ubiegłych lat działalności Stowarzyszenia, jak i do obecnych czasów, w których zarządzający firmami „naftowymi” nie są zainteresowani w zacieśnianiu współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi.

Po tym wystąpieniu Prezes naszego Oddziału dokonała zamknięcia części oficjalniej, po czym odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne.

 

foto: W. Jankowski, B. Bajorski