SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

Seminarium "Teraźniejszość i przyszłość działalności stowarzyszeniowej w Oddziałach SITPNiG w Krośnie, Sanoku i Gorlicach"

12 maja 2017r w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się seminarium poświęcone teraźniejszości oraz przyszłości naszego Stowarzyszenia. Organizatorem głównym seminarium był Oddział Krosno przy współudziale Oddziałów w Sanoku i Gorlicach. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Krosno kol. Janusz Pudło, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych członków trzech Oddziałów Stowarzyszenia. Omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz wieloletnią dobrą współpracę pomiędzy trzema sąsiadującymi Oddziałami z południowo-wschodniej Polski. Następnie głos zabrali kol. Jan Sęp (Oddział Krosno), kol. Andrzej Drzymała (Prezes Oddziału Gorlice) i kol. Mieczysław Kawecki (Prezes Oddziału Sanok), którzy przedstawili aktualną działalność w Oddziałach oraz plany działalności na najbliższe miesiące zmierzające do intensyfikacji działalności stowarzyszeniowej. Następnie głos zabrał kol. Piotr Dziadzio – Sekretarz Generalny SITPNiG. Omówił zmiany jakie zaszły od czasu ubiegłorocznych wyborów w Stowarzyszeniu oraz zamierzenia i pomysły na uatrakcyjnienie Stowarzyszenia wśród swoich członków, a także działania na rzecz popularyzacji Stowarzyszenia zmierzające do pozyskiwania młodych inżynierów i techników z firm przemysłu naftowego i gazowniczego. Głos zabrał również kol. Józef Zuzak, który nawiązał do tradycji działalności stowarzyszeń naftowych na terenach działalności Oddziałów w Krośnie, Sanoku i Gorlicach. Tradycyjnie jak to bywa podczas tego typu spotkań wręczono honorowe odznaczenia i legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Na zakończenie seminarium podkreślono konieczność dalszej współpracy pomiędzy naszymi trzema Oddziałami (np. w 2011 roku wspólne obchody 65-lecia wznowienia działalności stowarzyszeniowej po 1945r) oraz cyklicznego organizowania seminariów na terenach Krosna, Sanoka i Gorlic. W seminarium udział wzięło 100 osób, członków Stowarzyszenia ze wszystkich trzech Oddziałów.

foto: T. Wais, W. Jankowski