SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

Spotkanie Gwarków 2014

W dniu 3 grudnia 2014r w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował  tradycyjne, górnicze Spotkanie Gwarków. W spotkaniu wzięło udział ponad 110 członków naszego Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

Po oficjalnym otwarciu dokonanym przez Wiceprezesa Oddziału Kol. Andrzeja Graselę ukonstytuowało się Wysokie w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium, którego Prezesem wybrany został kol. Adam Janas. W skład Prezydium weszły jeszcze Stare Strzechy: Józef Luzak, Józef Bielański, Stanisław Niedbalec i Andrzej Grasela. Na Kontrapunktów powołano Stare Strzechy - Janusza Roickiego i Jana Sępa. W czasie spotkania żartom i krotochwilom oraz chóralnym śpiewom górniczych (i nie tylko) piosenek zdawało się nie być końca.

Uczestnicy Spotkania Gwarków walczyli w wielu konkursach tematycznych, z których najważniejszym był konkurs wypicia kufla piwa na czas - zadecydował o wyższości jednej z Ław Piwnych.

Jak zwykle przy takich okazjach uczestnicy Spotkania nie zapomnieli o wychowankach Domu Dziecka w Długiem, przeprowadzając zbiórkę pieniężną na ten szczytny cel.

Tegoroczne Spotkanie Gwarków było pierwszym w wieloletniej tradycji tych spotkań, które zorganizowane zostało w całości przez Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie dla wszystkich Kół Zakładowych naszego Oddziału.

 

foto: B. Bajorski