SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

Spotkanie Gwarków 2015

W dniu 27 listopada 2015r w pomieszczeniach „Kanadyjki” w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował  tradycyjne, górnicze Spotkanie Gwarków. W spotkaniu wzięło udział około 140 członków naszego Stowarzyszenia.

Po oficjalnym otwarciu dokonanym przez Wiceprezesa Oddziału Kol. Andrzeja Graselę ukonstytuowało się Wysokie w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium, którego Prezesem wybrany został kol. Adam Janas. W skład Prezydium weszły jeszcze Stare Strzechy: Eugeniusz Jędruchów i Andrzej Grasela. Na Kontrapunktów powołano Stare Strzechy - Janusza Roickiego i Jana Sępa. W czasie spotkania żartom i krotochwilom oraz chóralnym śpiewom górniczych (i nie tylko) piosenek zdawało się nie być końca.

Uczestnicy Spotkania Gwarków walczyli w wielu konkursach tematycznych, które decydowały o wyższości jednej z Ław Piwnych.

Jak zwykle przy takich okazjach uczestnicy Spotkania nie zapomnieli o wychowankach Domu Dziecka w Długiem, przeprowadzając zbiórkę pieniężną na ten szczytny cel.

Tegoroczne Spotkanie Gwarków było kolejnym w wieloletniej tradycji tych spotkań, które zorganizowane zostało w całości przez Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie dla wszystkich Kół Zakładowych naszego Oddziału.

 

foto: B. Bajorski