SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Muzeum przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów  Oddziału SITPNiG w Krośnie.

Wspólne

 

Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Zakładowych i Klubu Seniora  analizowali dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadzili debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji. Zgodnie z przyjętą procedurą WZDO otworzyła Prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG kol. Anna Zaleszczuk, która powitała uczestników WZDO. Na wniosek Zarządu Oddziału w Krośnie Zarząd Główny Stowarzyszenia nadał złote honorowe odznaki SITPNiG, które uroczyście wręczono zasłużonym członkom naszego Oddziału.

Medale

 

Kol. Anna Zaleszczuk zaproponowała wybranie Prezydium WZDO w składzie kol. kol.: Ewa Sanecka, Dorota Kluk i Jan Sęp.

Prezydium WZDO

 

Ponadto wybrane zostały komisje WZDO: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza i Komisja Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą  kadencję złożyła kol. Anna Zaleszczuk.

Anka

 

W złożonym sprawozdaniu Zarządu przedstawiła osiągnięcia i mankamenty w działalności Oddziału w mijającej kadencji lat 2012 – 2016. Prezes zwróciła uwagę na toczącą się restrukturyzację w firmach, w których istnieją Koła Zakładowe przynależne do naszego Oddziału. Zmieniły się również warunki funkcjonowania Stowarzyszenia w zakładach pracy. Zwrócono uwagę na konieczność poszukiwania nowych form integracji naftowców i gazowników w istniejących warunkach oraz kierunków działalności Oddziału dostosowane do aktualnych okoliczności.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wnikliwą analizę i ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił kol. Janusz Klimek.

SprKomRew

 

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji członków w czasie ubiegającej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Głosowanie

  

Następnie przystąpiono do wyborów władze i organów Oddziału na nową kadencję. W wyniku procedury wyborczej wybrano Komisję Skrutacyjną, nowe władze Oddziału SITPNiG w Krośnie oraz delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i do Rady FSNT NOT.

 

 

Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany kol. Janusz Pudło.

Do Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie zostali wybrani kol. kol.:
Janusz Pudło – Prezes Zarządu
Małgorzata Brela
Jan Lubaś
Andrzej Grasela
Wacław Jankowski
Robert Wrzask
Wiesław Karamon
Stanisław Józefczyk

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano kol. kol.:
Władysław Kozioł
Dorota Kluk
Edyta Mercik

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano kol. kol.:
Anna Zaleszczuk
Ewa Sanecka
Zdzisław Płoch

Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG zostali wybrani kol. kol.:
Andrzej Grasela
Robert Wrzask
Jan Sęp
Krzysztof Knap

Delegatami do Stołecznej Rady  FSNT NOT wybrano kol. kol.:
Jan Sęp
Robert Wrzask

Jednym z ostatnich punktów programu było WZDO przedstawienie i przyjęcie uchwały przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków kol. Jana Lubasia.

SprKomUiW

 

Obrady zakończył nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie kol. Janusz Pudło. 

ZakPrezes