SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

5.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

KLUB SENIORA-NAFTOWCA

Zarząd Klubu Seniora – Naftowca

 

janas Adam rgb

Adam Janas – Przewodniczący
Władysław Sitek – Z-ca Przewodniczącego
Czesław Michalski – Z-ca Przewodniczącego
Józef Urban – Sekretarz 
Halina Porzak – Skarbnik
Maria Gajewska – Członek Zarządu
Tadeusz Łaskoś – Członek Zarządu
Jan Wyderka – Członek Zarządu
Tadeusz Zawiliński – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

Edward Woźniak – Przewodniczący
Anna Wyderka – Członek KR
Jan Wojnar – Członek KR

 

W dniu 06.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Klubu Seniora-Naftowca. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie.
 
Na delegatów zostali wybrani kol.:
Adam Janas
Władysław Sitek 
Tadeusz Łaskoś
Jan Wyderka
Józef Urban

 Historia Klubu

 

Pomysł utworzenia Klubu Seniora istniał w środowisku Stowarzyszenia od dawna. Zabiegali o to seniorzy-naftowcy, m.in. Wiesława Skałba, Józef Zuzak, Adam Ekiert, Józef Bielański, Kazimierz Weis, Janina Sozańska, Jan Subik, Janina Jaracz, Barbara Bylica, Stanisława Lejkowska, Bolesław Gunia. Od początku aktywnie wspierał tą inicjatywę Zarząd SITPNiG Oddział Krosno.
W 1998 roku powołany został zespół założycielski, który przygotował regulamin Klubu Seniora, 28. czerwca 1999 roku odbyło się zebranie ogólne członków klubu, na którym dokonano wyboru władz. Przewodniczącym został Józef Bielański, wiceprzewodniczącym – Jan Subik, skarbnikiem – Adam Ekiert, sekretarzem – Halina Porzak, członkiem zarządu – Bolesław Gunia.
Celem Klubu jest utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy członkami, współpraca z innymi klubami seniora, propagowanie i kultywowanie tradycji górniczych, pomoc w gromadzeniu eksponatów i dokumentów dla muzeum w Bóbrce, organizowanie imprez towarzyskich, spotkań, wycieczek, opieka nad członkami Klubu.
Choć od powołania Klubu minęło niewiele czasu, życie w pełni potwierdziło potrzebę jego istnienia. Seniorzy – naftowcy, posiadający ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, wnoszą intelektualny i zawodowy wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia, wspierają się nawzajem, organizują ciekawe spotkania, prelekcje, odczyty, uczestniczą w wycieczkach, imprezach okolicznościowych i towarzyskich, służą swą wiedzą i doświadczeniem młodym adeptom profesji górniczej. Najważniejszym bodaj jest fakt, że nie zostali zepchnięci na margines życia, czują się potrzebni i to właśnie stanowi główną motywację do podejmowania działań.

Nasza galeria: