SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Instytut Nafty i Gazu - PIB O/Krosno


Zarząd Koła Zakładowego

AJanocha

Andrzej Janocha – Przewodniczący
Dorota Kluk – Członek Zarządu
Klaudia Wilk – Członek Zarządu
Sławomir Szuflita – Członek Zarządu

 

 

W dniu 18.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Koła Zakładowego „INiG Krosno". W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie.
Na delegatów zostali wybrani kol.:
Jan Lubaś
- Alfons Dudek
- Andrzej Janocha
- Mariusz Miziołek
- Dorota Kluk

Na zastępców delegatów zostali wybrani kol.:

- Sławomir Szuflita
- Klaudia Wilk

  


  

Przewodniczący Zarządu Koła Zakłądowego przy Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym:

1959 

1972 - 1978       Czesław Jaracz

1980 - 1988       Jan Szymakowski

1988 - 1996       Łucja Reiss

 

Członkowie zarzadów z lat 1972 – 1988: Jan Subik, Czesław Jaracz, Wiesława Skałba, Ryszard Stepek, Stanisława Zając, Bronisław Fornal, Roman Dusza, Wojciech Korpanty, Stanisława Lejkowska, Eugeniusz Bugajski

 

Składy Zarządu KZ od 1996 roku:

 

1996-2000

2000-2004

2004- 2008

2008-2012

Przewodniczacy

Andrzej Janocha

Andrzej Janocha

Andrzej Janocha

Andrzej Janocha

Zastępca przew.

Stanisława Lejkowska

Roman Toporowski

Mariusz Miziołek

Marcin Warchoł

Sekretarz

Józef Guzik

Marcin Rzepka

Marcin Rzepka

Dorota Kluk

Skarbnik

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Członek

 

Mariusz Miziołek

Jadwiga Zamojcin

Agnieszka Stachowicz

  

Delegaci na zjazd oddziału: Andrzej Janocha, Alfons Dudek, Jan Lubaś, Wiesław Szott, Sławomir Szuflita

 

Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG: Stanisława Lejkowska (1998), Wiesława Skałba (2002), Roman Dusza (2009)