SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Spotkanie organizacyjno-integracyjne 2015

Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował w Skansenie w Bóbrce, w dniu 22.05.2015, spotkanie organizacyjno-integracyjne dla członków naszego Oddziału.

W części oficjalnej Prezes naszego Oddziału przedstawiła stronę formalną zmiany na stanowisku Prezesa Oddziału w Krośnie. Następnie w towarzystwie Wiceprezesa uhonorował okolicznościowym albumem kol. Józefa Zuzaka, który w tym roku obchodzi 60 rocznicę wstąpienia do SITPNiG.   

Następnie w asyście odpowiednich Przewodniczących Kół Zakładowych wręczyła nowo przyjętym koleżankom i kolegom legitymacje i odznaki członkowskie.  

W dalszej części organizacyjnej spotkania została przedstawiona obecna struktura Oddziału. Mając na uwadze fakt wielkich zmian w firmach branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej, które doprowadziły do ich łączenia, podziału lub reorganizacji, zachodzi potrzeba zmian w strukturze organizacyjnej naszego Oddziału. Przedstawiono ogólne propozycje kierunków przyszłych przekształceń.

Ponadto zostały przedstawione wnioski jakie zostały zgłoszone na Sympozjum SITPNiG w Trzebawiu oraz informacje z Kongresu Naftowców i Gazowników,a także kierunki przyszłej działalności całego Stowarzyszenia.

Po części organizacyjnej odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne.

 

 foto: W. Jankowski