SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Wycieczka techniczna PMG Strachocina

W dniu 4-go września 2015r Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie zorganizował jednodniowy wyjazd techniczny w Bieszczady. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Podziemnego Magazynu Gazu w Strachocinie oraz zapoznanie się z jego parametrami po rozbudowie oraz zwiedzenie zapory i elektrowni wodnej w Solinie.

Po przyjeździe do Strachociny uczestnicy wycieczki zostali przywitani przez Kierownika PMG Pana Mieczysława Kaweckiego.

Pan Kierownik przeprowadził obowiązkowe szkolenie BHP, a przed zwiedzaniem przedstawił obszerny referat szkoleniowy, od czasu odkrycia złoża do chwili obecnej.

Parę zapamiętanych informacji na temat magazynu:

Złoże gazu ziemnego zostało odkryte w 1927 roku. Było eksploatowane do 1982 roku. Początkowe zasoby gazu wynosiły ponad 4mld m3 i taka ilość została wyeksploatowana kiedy zakończono eksploatację.

Ze względu na dobre warunki geologiczno złożowe podjęto decyzję aby złoże to przeznaczyć na Podziemny Magazyn Gazu.

Przy wsparciu środków unijnych w 2007 roku przystąpiono do realizacji inwestycji rozbudowy magazynu ze 150 mln m3 do 330 mln m3 czynnej pojemności magazynowej. Okres odbioru gazu po rozbudowie wynosi 120 dni.

Aby osiągnąć takie efekty niezbędnym była rozbudowa zarówno części podziemnej jak i nadziemnej magazynu. Głębokość zalegania złoża w Strachocinie zawiera się pomiędzy 800m a 1000m. Rozbudowa magazynu zakończyła się w 2011 roku.

Podziemne magazyny utworzone w wyeksploatowanej części złoża są najbardziej efektywnym ekonomicznie sposobem magazynowania rezerw gazu ziemnego i w dużym stopniu wpływają na niezależność energetyczną państwa.

Gromadzony w magazynach gaz pokrywa szczytowe niedobory w zapotrzebowaniu w okresach zimowych.

Zarówno podczas przedstawiania referatu jak i podczas zwiedzania obiektu, Pan Kierownik Mieczysław Kawecki odpowiadał na wiele szczegółowych pytań. Nie mogło być inaczej, gdyż w wycieczce uczestniczyły osoby które zawodowo związane są z branżą naftowo-gazowniczą.

Opuszczając teren PMG w Strachocinie mocno po zaplanowanym czasie wyjechaliśmy w kierunku zapory wodnej w Solinie.

Program zwiedzania zapory i elektrowni wodnej składał się z dwóch części.

W pierwszej części obejrzeliśmy film przedstawiający teorię i praktyczne zastosowanie technologii mających na celu wykorzystanie do produkcji energii odnawialnej źródeł środowiska naturalnego takich jak; woda, wiatr, słońce, biomasa i inne. Film wzbogacony był o komputerowe wizualizacje procesów produkcji energii, a także prezentuje światowe dokonania w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich inżynierów.

Zobaczyliśmy również przedstawione w gablotach fotografie z procesu budowy największej w Polsce zapory betonowej typu ciężkiego w Solinie, który stanowi jeden z największych obiektów hydrotechnicznych w Europie.

Po obejrzeniu filmu przeszliśmy przez bramę na teren obiektu zapory. Trasa wycieczki prowadziła przez halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn, galerię nr 1 i nr 2. Będąc w galerii nr 1 znaleźliśmy się 5m poniżej poziomu dna jeziora solińskiego. W miejscu tym poznaliśmy zasady wznoszenia poszczególnych sekcji, instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych zapory oraz sposoby uszczelniania podłoża. W galerii nr 2 zobaczyliśmy kolejną ciekawostkę zapory solińskiej, jaką jest jedna z 28 szczelin pomiędzy najwyższymi sekcjami zapory tzw. „fuga oszczędnościowa”

Po wyjściu z zapory stojąc u jej podstawy można było zobaczyć ogrom budowli betonowej oraz z bliska spojrzeć na ekologiczny mural, malowidło umieszczone na ścianie zapory przedstawiające charakterystyczne dla Bieszczadów zwierzęta.

Po zwiedzeniu zapory od wewnątrz wszyscy uczestnicy postanowili, że warto jeszcze zaliczyć spacer po zaporze tuż przed zachodem słońca i spojrzeć na zielone wzgórza Bieszczad oraz wyjątkowo niski w tym roku stan wody w jeziorze,

Była to też doskonała okazja do zrobienia pamiątkowej fotografii.

Zmęczeni ale pełni wrażeń udaliśmy się do Polańczyka do oberży Zakapior na ostatni punkt programu wycieczki czyli obiad.

W wycieczce wzięło udział 20 osób. Są to Członkowie SITPNiG Oddział w Krośnie.

Podstawą każdej udanej wycieczki jest między innymi zdyscyplinowanie uczestników oraz dobry humor. Składam wszystkim serdeczne podziękowanie gdyż na tej wycieczce tych rzeczy nie brakowało.

 

Wiesław Karamon

 

foto: W. Jankowski